Terug Hulp nodig
195 keer bekeken

Gratis webinar De nieuwe toetsing van de technische bouwactiviteit

Naar verwachting treden op 1 juli 2022 de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gelijktijdig in werking. Er komt veel op de gemeenten af. Zo wordt een aparte omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit geïntroduceerd. Gelijktijdig zorgt het stelsel van kwaliteitsborging dat in plaats van een vergunningaanvraag een melding volstaat.

Hoe kunnen gemeenten zich voorbereiden op deze nieuwe toetsing aan de technische bouwactiviteit? Enerzijds worden bouwtechnische voorschriften belangrijker, nu de technische omgevingsvergunning enkel en alleen daaraan wordt getoetst. Anderzijds zijn er veel bouwwerken zoals grondgebonden woningen waarbij een melding volstaat. Het is de bedoeling dat gemeenten erop vertrouwen dat bouwwerken onder het stelsel van kwaliteitsborging aan de technische voorschriften voldoen.

De gemeenten blijven alle handhavingsbevoegdheden houden. Aandachtspunt is wanneer gemeenten van die bevoegdheden gebruik dienen te maken. Hoe kan de gemeente straks het beste invulling geven aan zijn gemeentelijke bouw- en woningtoezicht?

donderdag

9

september 2021

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, u dient ingelogd te zijn om het terug te kijken.