Back Need help
224 OnDemand views

KPMG Actualia Dutch GAAP opbrengstverantwoording

Al jarenlang zijn de KPMG Actualia bijeenkomsten een begrip binnen voor financiële management. Dit jaar organiseren wij een aantal speciale digitale vakinhoudelijke seminars.  

Op 23 maart staan we stil bij de aangepaste richtlijnen voor opbrengstverantwoording, RJ 221 ‘Onderhanden Projecten’ en RJ 270 ‘De winst-en-verliesrekening’. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Tijdens het webinar zult u worden bijgepraat over de wijzigingen van deze belangrijke verslaggevingsstandaarden voor de verantwoording van opbrengsten geldend voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2022. Wij zullen dit mede doen aan de hand van praktijkvoorbeelden waarin we onze ervaringen met u zullen delen.

Dit online event is in het Nederlands.

Voor deze bijeenkomst is de PE-puntenregeling van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) van toepassing. Bijwonen levert 1 PE-punt op.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

We zien uit naar uw deelname.

Tuesday

23

March 2021

This webinar has already occurred, you have to be logged in to watch it.