Filter webinarsSluit filter
Log in voor een compleet overzicht van alle webinars
63 keer bekeken

In welke RWS regio vindt de volgende crisis plaats?

Met wat areaalkennis ben je al een eind op weg
In welke RWS regio vindt de volgende crisis plaats?

In deel 2 van de webinarreeks “In welke RWS regio vindt de volgende crisis plaats?” wordt ingezoomd op de RWS regio’s WNN en WNZ. Met als doel het verdiepen van de regiospecifieke kennis van de rolhouders van de RWS crisisorganisatie. Tijdens deze webinar wordt kennis gedeeld over het areaal en de belangrijkste objecten en functies daarbinnen. Er wordt dieper ingegaan op ...

Datum:
Duur: 1 uur
491 keer bekeken

3e Webinar Toezicht op energiebesparing

Tijdens dit Webinar zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

• De ontwikkeling van nieuwe convenanten energiebesparing voor Diensten en Industrie
• ETS bedrijven en energiebesparingsplicht
• Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE)    
    - uitvoering VUE ronde 1 en 2, ontwikkeling VUE 3
• Actualisatie en verbreding van de Erkende maatregelen energiebesparing
• Informatieplicht energiebesparing - stand van ...

Datum:
Duur: 90 minuten
491 keer bekeken

Toezicht op energiebesparing

Toezicht op energiebesparing

Tijdens het webinar wordt u geïnformeerd over de stand van zaken rond de Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE) en de uitvoering van de Informatieplicht. Daarnaast informeren wij u over de stand van zaken rondom de energieconvenanten (MJA3/MEE).

Ook zullen we ingaan op de komende actualisatie van de erkende maatregelenlijsten (EML) die medio 2022, voor de nieuwe ronde van de informatieplicht, afgerond moet zijn. Daarbij komen ...

Datum:
Duur: 90 minuten
417 keer bekeken

Webinar Toezicht op energiebesparing

Webinar Toezicht op energiebesparing

Tijdens het webinar wordt u geïnformeerd over de Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht, de stand van zaken rond de uitvoering van de Informatieplicht en zullen we in gaan op Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving energiebesparing in coronatijd. 
Marjan Minnesma (Urgenda) en Martin Kloet (VNO-NCW-MKB Nederland) zullen vanuit hun perspectief hun visie geven op toezicht op energiebesparing.

Kenniscentrum ...

Datum:
Duur: 1 uur