Stap 5: Invulling van jouw webinar

Zodra de uitnodiging de deur uit is kan er gestart worden met de invulling van het webinar. Hiermee bedoelen wij het gebruik van de functionaliteiten.

Voorbereidingstijd

Idealiter 4 weken voor aanvang webinar

Aanleveringstijd

48 uur van tevoren

Hieronder zijn alle mogelijkheden beschreven

Presentatie

• De presentatie moet aangeleverd worden in zowel PowerPoint en PDF.

• Maximale grootte van de PDF-presentatie is 20 MB.

• Het is niet mogelijk om gebruik te maken van bewegende beelden/animaties. Eventuele video’s dienen apart als MP4-bestand aangeleverd te worden.

• De afmeting van de slides dient 16:9 te zijn

On demand chatfunctie

Aangezien een gedeelte van de deelnemers het webinar terug zal kijken vinden wij het belangrijk dat alle interactiemogelijkheden gelijk zijn aan het live webinar. Zo ook de chatfunctie. De vragen die deelnemers tijdens het terugkijken stellen, worden doorgestuurd naar een door jou opgegeven e-mail adres.

Personaliseer de studiofaciliteiten

De kenmerken en specificaties voor het personaliseren van de studio worden, op basis van de door jou gekozen studio, toegezonden.

Privacy-instelling on-demand

• Client: Iedereen kan het webinar terugkijken, mits ze een account met wachtwoord aanmaken. Het webinar is zichtbaar op de archiefpagina.

• Subscribed: Enkel deelnemers die zijn aangemeld voor het live webinar, mogen het webinar terugkijken. Hierbij moeten deelnemers inloggen. Het webinar is niet zichtbaar op de archiefpagina.

• Anonymous: Geen registratie nodig. Het webinar is zichtbaar op de archiefpagina. Er wordt geen data over de deelnemer verzameld.

• Anonymous Hidden: Geen registratie nodig. Terugkijken is alleen mogelijk als de deelnemer in bezit is van de URL. Het webinar is niet zichtbaar op de archiefpagina

Video

Het is mogelijk om gedurende het webinar een video te tonen. Deze dient als MP4-bestand aangeleverd te worden.

Desktop sharen

Wil je tijdens het webinar een tool demonstreren of een specifieke grafiek tonen? Maak dan gebruik van desktop share. Je kunt jouw beeldscherm delen met de deelnemers voor een optimale kijkerservaring.

Toetsmodule

Deze functie biedt de mogelijkheid om na afloop van het webinar de kennis van de deelnemer te toetsen. Indien de deelnemer aan de door jullie ingestelde slagingseisen heeft voldaan wordt er automatisch een door jullie opgemaakt certificaat toegestuurd.

Enquête

Na afloop van het webinar kun je de deelnemer vragen om feedback te geven over het webinar. Het formulier wordt direct na afloop van de uitzending getoond. Bovendien kun je de feedback uitstekend gebruiken voor een eventueel volgend webinar. De enquête is volledig te personaliseren. Voorbeeldvragen van de enquête:

• Wat is jouw algemene oordeel over het webinar?

• Heeft dit webinar aan jouw verwachtingen voldaan?

• Welk cijfer geef je de sprekers?

• Vond je de dag en het tijdstip waarop het webinar plaatsvond prettig?

• Wil je vaker een webinar van ons volgen? Zo ja, heb je specifieke onderwerpen?

Call to action

Call-to-actions worden in de vorm van buttons gepresenteerd, waar deelnemers op kunnen klikken. Wat betreft de call-to-action gelden twee opties:

• De kliks op de buttons worden geregistreerd en opgeslagen. Na afloop van het webinar leest het systeem automatisch uit welke deelnemer er geklikt heeft, zodat deze personen de gevraagde documenten toegestuurd kunnen krijgen of per telefoon of mail benaderd kunnen worden.

• Deelnemers worden doorgestuurd naar een externe website.

Pollvragen

Tijdens de presentatie bestaat de mogelijkheid om deelnemers pollvragen voor te leggen. In de uitzending wordt een aantal stellingen/vragen aan de deelnemers in meerkeuzevorm voorgelegd. Dit bevordert de interactiviteit tussen spreker en deelnemer en daarnaast kan het waardevolle inzichten geven.

Gegevens van chatmoderatoren

De chatmoderatoren beantwoorden de vragen die via de live chat binnenkomen of sturen deze door naar de spreker(s) in de studio. Modereren kan vanaf elke computer met internet. De moderator hoeft zich niet op dezelfde locatie als de presentator te bevinden. De moderatoren ontvangen 24 uur van tevoren een document waarin een uitgebreide instructie staat over het modereren. Uitgangspunt is ongeveer 1 moderator op 40 deelnemers, afhankelijk van het onderwerp en de doelgroep.

Hoofdstukindeling

De presentatie wordt opgedeeld in hoofdstukken. Je dient dan aan te geven op welke slide welke titel van het hoofdstuk begint. Ter illustratie: Slide 1= Welkom; Slide 4= Agenda etc.

Stap 4: Doelgroep registreren

Vorige

Stap 6: Dag van het webinar

Volgende